I februar 2020 var Bufetat og Fosterhjemstjensten klare for å ta i bruk podcast som kommunikasjonskanal. Med et ønske om å dele historier og informasjon med lyttere, for å gi et innblikk i hvordan det er å være fosterhjem.

Før vi gikk i studio inviterte vi til en workshop. Alle våre kunder og oppdragsgivere får tilbud om en workshop før selve produksjonen startet. I workshopen med Bufetat gikk vi gjennom hva branded podkast er og alle mulighetene som finnes. Selve planleggingen, med idé, episodestruktur, en definert målgruppe, planlegging av innhold og gjester, er kanskje den viktigste jobben vi gjør for at podkasten skal bli vellykket. I tillegg snakker vi alltid om forventinger vi har til podcasten i en workshop.

En podcast publikum vil høre på

De første episodene av Barn og Familie ble sluppet 3. juli 2020. Vi valgte å slippe hele 4 episoder når podkasten ble lansert. Det er flere grunner til at det kan være lurt. Sammen med oppdragsgiver er dette et av punktene vi sammen vurderer for å finne den mest optimale løsningen. Tittelen på episodene var blant annet «Hva må du tenke på før du blir fosterhjem?» og «Hva må du tenke på før du blir fosterhjem?». Titlene og beskrivelsen gir lytteren en idé og kort beskrivelse av hva som kan forventes. Det er viktig at dette samsvarer med det faktiske innholdet i episodene.

Timing og dato for lansering er, for mange bransjer, også viktig å tenke på. Det kan være i forhold til ulike sesonger eller andre faktorer som gjør at podkasten bør lanseres på den bestemt tid. Barn og familie var tilgjengelig for publikum før sommerferien da mange familier og barn kan føle at ferietid er krevende og vanskelig. For mange kan derfor informasjonsbehovet være størst i ferier og rundt høytider. I løpet av sommeren var det mange som lastet ned og lyttet til podkasten.