Som leder, og kanskje gründer, i en liten bedrift har man både et ønske og et behov for å konsentrere som om andre av virksomhetens oppgaver. Ideen for Tall og Talenter var derfor å gi en kort innføring, med de viktigste punktene i et bedriftsregnskap. På denne måten knyttet Accountor også sterkere bånd med kundene. Egne ansatte var delaktig som gjester og lytterne fikk bli kjent med alt fra HR-rådgivere og lønnsmedarbeidere til regiondirektører. Ved å bruke bedriftens egne ansatte fikk Accountor vist sin kompetanse og sitt brede spekter av tjenester.

God og tydelig kommunikasjon

Muntlig kommunikasjon fungerer ofte svært godt når man ønsker å informere og gi opplæring i temaer som kan være komplekse eller noe ukjent for mottaker. I en intervjusetting kan man stille og få svar på konkrete spørsmål, som gjør det enkelt og tydelig å kommunisere budskapet. Mye av det som tas opp i Tall og Talenter er lovverk som arbeidsgivere må forholdene seg til. Det kan være lett å misforstå eller vanskelig å forstå, så en lettbent podkast som enkelt forklarer hvorfor det er som det – gir lytteren den viktigste informasjonen hun/han har behov for.