Svarene fra undersøkelsen er samlet i Norges Offisielle Branded Podkast Rapport som er levert av Kantar. Hovedfunnene fra undersøkelsen viser at det fortsatt er relativt få bedrifter som har kjennskap til bruk av branded podkast i intern- eller eksternkommunikasjon (35%), og at kun 6% av alle respondentene benytter seg av branded podkast i sin kommunikasjon i dag.

Erfaring og kompetanse er viktigst i valg av ekstern leverandør av branded podkast

I underkant av 1/3 av respondentene benytter innholdsmarkedsføring som del av sin markedskommunikasjon. Norges Offisielle Branded Podkast Rapport viser hvilke kanaler som blir benyttet i innholdsmarkedsføring, også kjent som content marketing. Nyhetsbrev er den mest populære kommunikasjonsformen i innholdsmarkedsføring (75%), fulgt av aktiviteter på sosiale medier (67%) og bruk av contentartikler (46%).  Selv om branded podkast er et relativt nytt kommunikasjonsverktøy for mange, er det likevel hele 21% av de som driver med innholdsmarkedsføring som benytter seg av branded podkast i sin markedskommunikasjon.

Halvparten av de bedriftene som driver med innholdsmarkedsføring, velger å produsere det meste av innholdet selv. «Erfaring og kompetanse» (38%) og «kreative løsninger» (25%) er de viktigste kriteriene for valg av produksjonsbyrå for branded podkast.