I dagens mediesituasjon representerer podkast den aller siste muligheten for markedsførere til å utvide markedsmiksen, og nå målgruppen på nye måter.

Mediedøgnet

Når folk hører på podkaster, gjør de det på tider av døgnet, eller i situasjoner, der de tradisjonelt ikke blir eksponert for reklame. På grunn av den unike måten podkaster konsumeres på – vanligvis mens man gjør andre ting (multitasker) – kan merkevarer nå ut til folk på tidspunkter av døgnet som tidligere ikke var tilgjengelig.  Branded podkast er en helt ny mulighet for markedsførere til å kommunisere med målgruppen på en måte som gir svært god effekt.  

Branded podkast er spesielt godt egnet for å nå folk som skyr reklame

Den Store Podrapporten viser at de fleste som hører jevnlig på podkast er unge, urbane og høyt utdannede. Denne målgruppen bruker vanligvis liten tid på tradisjonelle medier.  

I en stor internasjonal undersøkelse fra BBC fremgår det at branded podkast egner seg spesielt godt for å nå ut til dem som aktivt skyr unna reklame. Grunnen til dette er rett og slett at de to gruppene er sammenfallende: De som skyr reklame er ofte unge, urbane og velutdannede. Branded podkast er dermed en fantastisk ny mulighet for å nå ut til svært attraktive målgrupper som ikke er lett tilgjengelig i andre mediekanaler.