Kvinnehelsepodden er en podkast fra Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning ved Oslo universitetssykehus. Den første sesongen handler om fødsler og graviditet. Temaene for sesongen er blant annet psykisk helse og svangerskap, assistert befruktning, svangerskapsforgiftning og det å føde for tidlig.  

Kvinnehelsepodden skal bidra med forskning og kunnskapsdeling om kvinnehelse. Gjester er blant annet legespesialister, jordmødre, forskere og professorer fra Oslo universitetssykehus. I tillegg møter vi kvinner som forteller om egne erfaringer og opplevelser.

-Det er viktig at vi formidler vår forskning og kunnskap om kvinnehelse, og ikke blir sittende på kunnskapen. Vi ønsker å nå ut til enda flere, både kvinner og menn, og tror podkast er riktig kanal for å gjøre det, sier leder Siri Vangen ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning.

Podkast som informasjonskanal

Det finnes en rekke podkaster om graviditet og fødsler, men forskningssenteret ønsker å bidra med sin faglige ekspertise og forskningsbaserte kunnskap.

-Gravide googler mye, og har et stort behov for informasjon. Vi ønsker å formidle trygg og forskningsbasert kunnskap fra forskere og helsepersonell. I tillegg deler kvinner sine egne og viktige historier og erfaringer, så vi får belyst temaene fra flere sider, sier programleder for Kvinnehelsepodden og fødselslege ved Oslo universitetssykehus, Liv Ellingsen.

Første sesong er nå klar, og episodene vil bli tilgjengelig for publikum gjennom sommeren.